Havárie vodovodu 24.1.2024

ulice Boženy Němcové

Vážení odběratelé,
dnes 24.1.2024 došlo k havárii vodovodu v ulici Boženy Němcové. Místo havárie bylo zjištěno a dohledáno přesné místo úniku pitné vody.

Na odstranění havárie se pracuje. Bez dodávky pitné vody budou objekty viz mapa v příloze. Náhradní zásobování odběratelů bude řešeno přistavením cisterny s pitnou vodou po převaření u prodejny COOP před Kozlovnou.
Doba přerušení dodávky se, vzhledem k rozsahu havárie, nedá přesně odhadnout.

Aktualizace k 24.1.2024 ,17:00

z důvodu závažnosti a složitosti havárie vodovodu v ul. Boženy Němcové jsme museli dočasně přerušit práce na opravě. Řešíme způsob opravy a dostupnost potřebného materiálu na opravu. Cisterny s pitnou vodou po převaření jsou u prodejny COOP před Kozlovnou a mezi čp. 1197 a 1431.

Objasnění důvodu přerušení prací.
K havárii na vodovodu došlo vlivem zlomení litinového potrubí DN150 přes železobetonové kanalizační potrubí DN1000. Opravu nelze provést montáží třmenu EasyClamp a je nutné provést výměnu části vodovodního potrubí. To komplikuje atypické propojení PVC potrubím bez jištěných hrdel. Řešíme způsob opravy a zajišťujeme materiál na opravu. V ranních hodinách budeme na opravě pokračovat.

Aktualizace k 25.1.2024

Havárie vodovodu v ulici Boženy Němcové byla odstraněna a vodovod byl ve 13:00 hodin uveden do plného provozu.
Dokončení prací proběhne 26.1.2024.

Děkujeme za pochopení.
Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

  • Havárie vodovodu 24.1.2024
  • Havárie vodovodu 24.1.2024
  • Havárie vodovodu 24.1.2024

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Radětínská 1158, 393 01 Pelhřimov

IČO: 046 05 683, DIČ: CZ04605683

Tel.: 602 176 635, 602 122 655

E-mail: