Oprava havárie 21.2.2023

ulice Pražská

Vážení odběratelé,

dnešní havárie vodovodu LT DN300 v ul. Pražská byla odstraněna.
Dodávka pitné vody odběratelům byla obnovena cca v 15:30 hodin. Komunikace, včetně kruhového objezdu, je již také průjezdná.

Děkujeme za shovívavost.
Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

  • Oprava havárie 21.2.2023
  • Oprava havárie 21.2.2023
  • Oprava havárie 21.2.2023

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Radětínská 1158, 393 01 Pelhřimov

IČO: 046 05 683, DIČ: CZ04605683

Tel.: 602 176 635, 602 122 655

E-mail: