Světový den vody

Voda jako nenahraditelný zdroj života na zemi.

Světový den vody slavíme od roku 1993.

Spojené národy tento den navrhly v roce 1992 na jednání UNCED v Rio de Janeiru, v Brazílii, jako reakci na skutečnost, že na světě více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě.

Světový den vody jako každý rok připomíná, že nedostatek zdrojů kvalitní vody je jedním z nejzávažnějších dlouhodobých celosvětových problémů, který není možné přehlížet. Hlavním cílem oslav je upozorňovat na problematiku znečišťování a úbytku podzemních zásob pitné vody, ohrožující velkou část světové populace a podněcovat zájem veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu vodních zdrojů a udržitelný rozvoj v jejich využívání. Světový den vody má každý rok vyhlášeno jiné téma. Tématem roku 2022 je  „GROUNDWATER" s podtématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

  • Světový den vody

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Radětínská 1158, 393 01 Pelhřimov

IČO: 046 05 683, DIČ: CZ04605683

Tel.: 602 176 635, 602 122 655

E-mail: