Vodojem Hodějovice

Osazení akumulačních komor Hodějovice

Pro místní část Hodějovice dnes 13.4.2022, za podpory Města Pelhřimov (investor) a firmy Petr Čeněk (zhotovitel) probíhá osazení akumulačních komor nového vodojemu . Následně bude osazena armaturní komora a vstupní objekt.
Prefabrikované dílce osazuje jeřáb o nosnosti 120 tun.


Pelhřimovská vodárenská s.r.o.
Provozovatel

  • Vodojem Hodějovice
  • Vodojem Hodějovice
  • Vodojem Hodějovice
  • Vodojem Hodějovice

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Radětínská 1158, 393 01 Pelhřimov

IČO: 046 05 683, DIČ: CZ04605683

Tel.: 602 176 635, 602 122 655

E-mail: