INFORMACE PRO ODBĚRATELE

Překročení limitu ukazatele dusičnanu- Houserovka- aktualizace k 21.10.2022

!! Vážení odběratelé,

 Z důvodu překročení hygienického limitu pro ukazatel dusičnany ve veřejném vodovodu Houserovka se doporučuje pro malé děti a pro přípravu kojenecké stravy používat balenou vodu. Doporučení se vztahuje i na další rizikové skupiny v populaci (těhotné ženy, lidé s deficitem glukoso-6-fosfát dehydrogenázy nebo met Hb-reduktázy a lidé se sníženou žaludeční kyselostí).

  Limit množství dusičnanů dle Vyhlášky č.252/2004 Sb. je 50 mg/l.

  Dne 21.10.2022 byla zjištěna hodnota 57 mg/l.

  Další kontrolní rozbor proběhne za 30 dní.

Děkujeme za pochopení 
Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Radětínská 1158, 393 01 Pelhřimov

IČO: 046 05 683, DIČ: CZ04605683

Tel.: 602 176 635, 602 122 655

E-mail: