Výstavba nového vodojemu

Dne 14.02.2022 byla zahájena výstavba vodojemu pro místní část Hodějovice.

Součástí projektu je napojení na potrubí přivaděče HUPEPA (PEVAK) s přívodním řadem, vodojem se dvěma akumulačními nádržemi, zásobní řad napojený na stávající vodovod v obci a elektrický kabel.

Investor: Město Pelhřimov

Provozovatel: Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Zhotovitel: Petr Čeněk, Chválov 8, Olešná

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Radětínská 1158, 393 01 Pelhřimov

IČO: 046 05 683, DIČ: CZ04605683

Tel.: 602 176 635, 602 122 655

E-mail: