INFORMACE PRO ODBĚRATELE

Překročení limitu ukazatele dusičnanu- Houserovka

!! Vážení odběratelé,
z důvodu překročení hygienického limitu pro ukazatel dusičnany ve veřejném vodovodu Houserovka se doporučuje pro malé děti a pro přípravu kojenecké stravy používat balenou vodu. 
Doporučení se vztahuje i na další rizikové skupiny v populaci (těhotné ženy, lidé s deficitem glukoso-6-fosfát dehydrogenázy nebo met Hb-reduktázy a lidé se sníženou žaludeční kyselostí).

Limit množství dusičnanů dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb. je 50 mg/l.

Dne 10.8.2022 byla zjištěna hodnota 60 mg/l.

Další kontrolní rozbor proběhne za 30 dní.

Děkujeme za pochopení 
Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Radětínská 1158, 393 01 Pelhřimov

IČO: 046 05 683, DIČ: CZ04605683

Tel.: 602 176 635, 602 122 655

E-mail: