Havárie (24 hod. denně)
Čistírna odpadních vod

Informace o změně dodavatele a platby záloh pro bytové domy a městské byty

Platba záloh

Platby záloh za vodné a stočné posílejte na číslo účtu Pelhřimovské vodárenské s.r.o. Variabilní symbol je uveden ve vaší smlouvě.

více infoplatba záloh

Výzva k vrácení smlouvy

Žádáme všechny odběratele, kteří dosud nevrátili řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu k odběru vody a vypouštění odpadních vod, aby tak bezodkladně učinili.

více infozměna smlouvy

Vyúčtování

Vážení odběratelé, v současné době probíhá vyúčtování vybraných částí odběrných míst. Věnujte prosím zvýšenou pozornost při platbě faktury variabilnímu symbolu, který naleznete v levé části faktury vedle QR kódu a číslu účtu ve prospěch kterého bude platba realizována.

více inforoční vyúčtování

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Radětínská 1158, 393 01 Pelhřimov

IČO: 046 05 683, DIČ: CZ04605683

Tel.: 602 176 635, 602 122 655

E-mail: