Havárie (24 hod. denně)
Čistírna odpadních vod

Informace o změně dodavatele a platby záloh pro bytové domy a městské byty

Platba záloh

Platby záloh za vodné a stočné posílejte na číslo účtu Pelhřimovské vodárenské s.r.o. Variabilní symbol je uveden ve vaší smlouvě.

více infoplatba záloh

Platba za odvádění srážkových vod

Informace o povinnosti platit za odvádění srážkových vod pro vlastníky nemovitostí využívaných k podnikatelským účelům.

více infoplatba za odvádění srážkových vod

Vyúčtování

Vážení odběratelé, v současné době probíhá vyúčtování vybraných částí odběrných míst. Věnujte prosím zvýšenou pozornost při platbě faktury variabilnímu symbolu, který naleznete v levé části faktury vedle QR kódu a číslu účtu ve prospěch kterého bude platba realizována.

více inforoční vyúčtování

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Radětínská 1158, 393 01 Pelhřimov

IČO: 046 05 683, DIČ: CZ04605683

Tel.: 602 176 635, 602 122 655

E-mail: