Odpojení nevyhovujícího zdroje pitné vody v Hodějovicích

5.6.2024

Vážení odběratelé,

rádi bychom Vás informovali, že dne 5.6.2024 došlo k definitivnímu odpojení starého nevyhovujícího zdroje pitné vody v Hodějovicích a stávající vodovod byl přepojen na nový vodojem,
který je zásobován pitnou vodou z vodovodu PEVAK. Jedná se o pitnou vodu z vodárenské nádrže Švihov (dříve Želivka).

Nyní jsou odběratelé v této obci zásobováni pitnou vodou o vyšší kvalitě a je zabezpečeno i dostatečné množství.

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

  • Odpojení nevyhovujícího zdroje pitné vody v Hodějovicích
  • Odpojení nevyhovujícího zdroje pitné vody v Hodějovicích

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Radětínská 1158, 393 01 Pelhřimov

IČO: 046 05 683, DIČ: CZ04605683

Tel.: 602 176 635, 602 122 655

E-mail: