Platba záloh

Platba záloh

Vážení odběratelé, žádáme všechny odběratele, kteří dosud nezrušili své platby záloh za vodné a stočné na účet města, aby tak neprodleně učinili.

Platby záloh za vodné a stočné posílejte na číslo účtu Pelhřimovské vodárenské s.r.o.: 6171236349/0800.

Současně upozorňujeme všechny odběratele na nutnost uvádět správný variabilní symbol, který je uveden v nových smlouvách (váš variabilní symbol je pro každou smlouvu unikátní a začíná pětkou), popřípadě žádáme o opravu v chybně nastavených trvalých platbách. Nesprávně zaslané zálohy na účet Pelhřimovské vodárenské s.r.o. jsou vráceny na účty, ze kterých byly uhrazeny.

Současně žádáme všechny odběratele, kteří nezaslali řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu společně s přílohami o její neprodlené zaslání.

Informace o změně dodavatele a platby záloh pro bytové domy a městské byty

Nové smlouvy pro bytové domy byly zaslány na adresy příslušných Sdružení bytových jednotek a Společenství vlastníků. Změny pro platby záloh se tedy týkají SBD a SVJ jako celku, nikoliv jednotlivých bytů.

V případě nájemníků v městských bytech se nadále zálohy platí Městu Pelhřimov beze změny.

Informujeme odběratele, že veškeré záležitosti, které se týkají odběratelských smluv vyřizuje zákaznické centrum v provozovně vodovodů a kanalizací.

Adresa:
Pelhřimovská vodárenská s.r.o., (objekt VHST)
Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
Telefon, email:

Úřední hodiny (po-pá): 8:00 - 15:00

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Radětínská 1158, 393 01 Pelhřimov

IČO: 046 05 683, DIČ: CZ04605683

Tel.: 602 176 635, 602 122 655

E-mail: