Vyúčtování

Vážení odběratelé, v současné době probíhá vyúčtování vybraných částí odběrných míst. Věnujte prosím zvýšenou pozornost při platbě faktury variabilnímu symbolu, který naleznete v levé části faktury vedle QR kódu a číslu účtu ve prospěch kterého bude platba realizována.

Platby zaslané pod chybným variabilním symbolem budou muset být vraceny zpět, tím se pak můžete stát „neplatičem“ .

V případě platby záloh a jejich nevyúčtování prosíme o kontrolu, zda jsou zasílány na správný účet 6171236349/0800 pod správným variabilním symbolem, který naleznete ve smlouvě v bodě 6.1. Platba záloh.

Zálohy zaslané pod nesprávným variabilním symbolem byly vráceny jako neidentifikovatelné platby.

U vyúčtovaných přeplatků prosíme o kontrolu č. účtu na který budou vraceny. V případě nevyplnění č. účtu kontaktujte zákaznické centrum.

Děkujeme za pochopení.
Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

  • Vyúčtování

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Radětínská 1158, 393 01 Pelhřimov

IČO: 046 05 683, DIČ: CZ04605683

Tel.: 602 176 635, 602 122 655

E-mail: