Roční vyúčtování

Vážení odběratelé, v současné době probíhá vyúčtování s předešlým dodavatelem Městem Pelhřimov.

Vyčkejte prosím na obdržení faktury. Platby provádějte na číslo účtu uvedené na faktuře případně hotově na pokladně.

  • Roční vyúčtování

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Radětínská 1158, 393 01 Pelhřimov

IČO: 046 05 683, DIČ: CZ04605683

Tel.: 602 176 635, 602 122 655

E-mail: