Smlouvy - výzva

výzva k vrácení smlouvy

Žádáme všechny odběratele,
kteří dosud nevrátili řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu k odběru vody a vypouštění odpadních vod, aby tak bezodkladně učinili.


Korespondenční adresa:
Pelhřimovská vodárenská s.r.o.
Kouřimského 2532
393 01 Pelhřimov


V případě jakýchkoliv komplikací s odevzdáním smlouvy kontaktujte prosím zákaznické centrum v pracovních dnech od 7:00- 14:00.
Jana Vomastková tel: 720 623 929,
e- mail: vomastkova@pelhrimovska.cz
Petra Kovářová tel: 720623 111, email: kovarova@pelhrimovska.cz


Děkujeme za pochopení
Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

  • Smlouvy - výzva

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Radětínská 1158, 393 01 Pelhřimov

IČO: 046 05 683, DIČ: CZ04605683

Tel.: 602 176 635, 602 122 655

E-mail: